понеділок, 19 квітня 2021 р.

  

20 квітня

Тиждень безпеки життєдіяльності

Пригадай правила дорожнього руху та правила безпеки дітей на дорозі.ЯДС (природознавство)

Тема. Прості спостереження/досліди. Взаємозв’язок людини і природи.

- Переглянь відео про птахів, які навесні прилітають першими.- Проведи спостереження за перелітними птахами.

- Переглянь презентацію про взаємозв’язок людини і природи- Наведи приклади інших взаємозв’язків.

Математика

Тема. Правила множення і ділення на 10. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів із змінною. Креслення прямокутників.

- Усно виконай завдання №1 в підручнику на ст.220.

- З виразу на множення склади вирази на ділення (№2).

- Прочитай правило в довідничку.

- Обчисли вирази №3.

- Розв’яжи задачі №4 (усно), 7, 8 (письмово) на ст. 221.

- Знайди значення виразу 50 : 10 • а, якщо а = 7.

- Ширина прямокутника 3 см, а довжина – у 2 рази довша. Знайди довжину і накресли прямокутник.

Українська мова

Тема. Виразне читання /слухання твору. Тема тексту та його головна думка. Види інформації. Лексичне значення слова. Списування тексту, самоперевірка.

- Прочитай текст в підручнику на ст. 62.

- Що тобі вже було відомо?

- Про що ти дізнався (дізналася)?

- Про які види передачі інформації іде мова?

- Яка головна думка цього тексту?

- З’ясуй значення виділених слів.

- Добери заголовок до тексту і спиши його.

- Перевір написане за підручником.

- Перекажи текст.

- Усно виконай логічне завдання «Порушена послідовність» на ст. 62.

Інформатика

Тема. Просте впорядкування даних. Заповнення таблиць на пристроях і без них, прості розрахунки. Збереження даних та інформації на носіях. Приклади доступних носіїв.

-Переглянь презентацію

https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-nosi-informaci-174642.html

-Виконай завдання в зошиті на ст. 50 -51.

Зустрінемося завтра на онлайн – уроках!

Немає коментарів:

Дописати коментар